AZURO CHOCK KLOR 3KG

449kr

OBS! SKICKAS EJ. SÄLJES ENDAST I BUTIKEN.

Artikelnr: 3BCH1016 Kategorier: ,

Beskrivning

Azuro chockklor 3kg  – granulat
56% aktivt klorinnehåll

Förberedelse för behandling av poolvatten genom klorering.

Granulatet fungerar som ett desinfektionsmedel. Eliminerar alger, svampar, mögel, bakterier och virus. Vid upplösning i vatten sker en kraftig ökning av koncentrationen av klor, vilket förstör de vanligaste typerna av alger, och även påverkar bakterier och virus. Preparatet möjliggör säker, hög och mycket snabb klorering av poolen, nödvändig för chockbehandling av vatten som förorenats av tillväxten av alger.

Användning: Efter att ha fyllt poolen före den första kloreringen, justera pH-värdet för vattnet i poolen till 7,0 – 7,4 och tillsätt sedan den nödvändiga dosen av denna produkt. Som en första dos, använd cirka 100 g (100 g är cirka 100 ml i en måttbägare) granulat per 10 m 3 vatten (10 000 l). Tillsätt under drift ca 50 g granulat per 10 m 3 vatten var 4 – 6:e dag. Om du använder klortabletter för kontinuerlig klorering måste de tillsättas nästa dag efter första kloreringen. Den allmänna regeln är att för att uppnå kristallklart och permanent hygieniskt vatten bör pH-värdet ligga i intervallet 7,0 – 7,4 och innehållet av aktivt klor bör hållas i intervallet 0,8 – 2,0 mg/l. Om klorhalten sjunker under 0,3 mg/l måste klor tillsättas. Genom att använda 1,8 g av produkten ökar halten aktivt klor i 10 m 3 (10 000 l) vatten med ca 0,1 mg/l. Vid långvarigt bra väder, ökat badande och högre vattentemperatur, dubbla mängden klor (chockklorering). För chockklorering använd en dos på ca 80 – 120 g per 10 m 3 vatten. Efter applicering av produkten (genom att lösa den helt i poolen), kontrollera pH-värdet och innehållet av aktivt klor i poolen med hjälp av ett testkit . Om pH-värdet ligger utanför det specificerade intervallet, använd produkter för att minska eller öka pH. Om halten aktivt klor är för hög, använd inte poolen, minska klordoseringen och vänta tills detta värde sjunker inom det angivna intervallet.

Viktigt: För korrekt användning av produkten är det nödvändigt att använda ett testkit för att mäta pH-värdet och aktivt klor i poolvattnet. Regelbundet, minst två gånger i veckan, mät pH-värdet och koncentrationen av aktivt klor i poolen med hjälp av ett testkit. Utför alltid klorering på kvällen.
Appliceringsmetod: Lös upp dosen av produkten helt i vatten i en ren plasthink. KLORET TILLSÄTTS I VATTEN OCH INTE TVÄRTOM! Häll den upplösta produkten långsamt direkt i poolen. Filterutrustningen måste vara i drift under och 24 timmar efter appliceringen
.

Obs: Ovanstående information är endast i informationssyfte. Läs bruksanvisningen noggrant innan applicering!!! Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid informationen på förpackningen och den bifogade produktinformationen före användning.
Information om typen av fara enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008: Varning – Avger giftig gas i kontakt med syror. Farligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Mycket giftigt för vattenlevande organismer, med långtidseffekter.

SDS2021_AZURO CHLOR ŠOK G_EN

Ytterligare information

Vikt 3.2 kg

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”AZURO CHOCK KLOR 3KG”
0
    0
    Din kundvagn
    Din kundvagn är tomTillbaka till butiken